Future Stars Membership Registration

Obrazac za prijavu u članstvo

Molimo popunite ovaj obrazac točnim podacima!
* Obavezno popuniti
Ime i Prezime
Datum Rođenja
Spol *
Županija
Adresa

Kontakt Detalji

Želite li bilo kakvu informaciju od nas, kontaktirajte nas: info@irzs.coop.hr

Kontakt telefoni:
+ 385 (052) 844 315
+ 385 (052) 658 523

Adresa sjeedišta IRZS:
Istarska ul, br 22, 52000 Pazin

Hvala!